?

Log in

No account? Create an account
Мистер Холмс / Mr. Holmes (2015, Великобритания) - очі не бачать - серце не болить [entries|archive|friends|userinfo]
movie_slavic

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Мистер Холмс / Mr. Holmes (2015, Великобритания) [Jul. 29th, 2016|11:33 pm]
movie_slavic
[Tags|]Посмотрел фильм утром и до вечера он меня не отпускает.
Старость великого сыщика, старческое слабоумие и провалы в памяти. А еще чувство глубокого раскаяния - позади самая большая ошибка в жизни.

5/5
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mamuka_miriuta
2016-07-29 08:41 pm (UTC)
от інтєрєсно, Жека, хтось у мене в лєнті не так давно полив цей фільм гавном, при чому - з ковша екскаватора і нє стєсняясь. а ти так розхвалив. тепер мені прийдеться дивиться )
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: movie_slavic
2016-07-29 08:43 pm (UTC)
це трохи сентиментальне кіно про закат життя великої людини. не знаю, чого очікували говноливи, а меня кіно сподобалось. спокійна історія про спогади, про старість. подивись)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mamuka_miriuta
2016-07-29 08:46 pm (UTC)
Жека, я ще з часів перегляду Бергмана ("зємлянікі" і т.д.) не лублу фільми про старість (шо, конєшло, не ісключає, шо фільми у Бергмана хароші :-)). но єслі ти заставляєш - то я подивлюся.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: movie_slavic
2016-07-29 08:51 pm (UTC)
там ще про дружбанів))
(Reply) (Parent) (Thread)